GO-FISC BVBA

Tax & Finance 

Advies Vennootschapsrecht

Adviesverlening en begeleiding van de vennootschap(pen) met een stevige kennis van het vennootschapsrecht; kennis van en inzicht in de verschillende vennootschapsvormen, de werking van hun organen, welke effecten ze kunnen uitgeven, welke herstructureringen ze kunnen ondergaan, , de juridische context waarbinnen de verschillende vennootschappen opereren, de vennootschapsstructuur en de dagelijkse werking. 

Binnenkort zal een volledig nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verschijnen. 

Het nieuwe Wetboek zal een meer dan ingrijpende hervorming en modernisering van het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht met zich meebrengen. Uw boekhouder kan u hieromtrent informeren en adviseren.