GO-FISC BVBA

Tax & Finance 

Opzoekingen in de KBO: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl


Staatsblad publicaties rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s): http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm 


Controle BTW-nr

http://ec.europa.eu/taLinkxation_customs/vies/?locale=nl


                                                                          Inhoudingsplicht RSZ en- Fiscale schulden