GO-FISC BVBA

Tax & Finance 

BTW

Een correcte en tijdig ingediende BTW-aangifte, analyse van de btw-aspecten van concrete economische handelingen met daarnaast adviesverlening op basis van de juiste en relevante feitelijke elementen. De problematiek wordt duidelijk omschreven en de btw-aspecten en risico's helder geanalyseerd.


Vennootschapsbelasting

Een correcte en tijdig ingediende aangifte in de vennootschapsbelasting, vennootschapsbelasting bij fusies, splitsingen, vereffening en aangifte bij vereffening. Bijzondere aandachtspunten voor de notionele intrestaftrek en investeringsaftrek, fiscale fiches, uitgestelde belastingen, verworpen uitgaven, enz… 


Personenbelasting

Een correcte en tijdig ingediende fiscale aangifte in de personenbelasting voor natuurlijke personen met een grondige kennis van de fiscale begrippen en het WIB92, onderbouwd met diverse juridische bronnen. Analyses van een fiscale situatie op basis van een juridische redenering waarbij de fiscale gevolgen worden gedetecteeerd en en toegelicht.  Fiscaliteit in België is een complexe materie, uw fiscalist maakt u hierin wegwijs in begrijpelijke taal.