GO-FISC BVBA

Tax & Finance 

Filosofie

Digitalisering

Digital office

Digitaal worden is een zeer grote uitdaging. Het impliceert onder andere dat alles "paperless” gebeurt.

Alle communicatie met de klanten (zelfs het doorsturen van bewijsstukken) gebeurt via het internet en alle archieven worden online bewaard.  Dankzij de permanente toegang aan tot het dossier via de software van Exact Online zullen klanten nu zonder hulp bestanden kunnen opzoeken, zien wat nog steeds onbetaald is, de historiek van een bepaalde leverancier bekijken… Kortom: heel veel tijd wordt nu uitgespaard opdat de boekhouder zich op zijn voornaamste taak kan concentreren.

Management

Management Accounting

Het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van financiële informatie uit de boekhouding, voor planning en controle door het management en gericht op interne plannings- en besturings-activiteiten.
Bereikbaarheid

Corporate Finance


Corporate finance is binnen de boekhouding en finance de sectie waarin men zich richt op het financieren van bedrijfsactiviteiten. De activiteiten binnen de corporate finance moeten ervoor zorgen dat de betreffende onderneming gezond is.  Hierbij is er altijd een spanning tussen het gewenste rendement en het risico van investeringen.